Lãi suất tiền gửi ngân hàng Techcombank tháng 7/2020

Được tạo vào: 1 tháng sau

Do nền kinh tế vẫn đang chịu ảnh hưởng nghiệm trọng của đại dịch Covid 19 vừa qua , nên hầu hết các ngân hàng đều giảm mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm của các kỳ hạn. Và Ngân hàng Techcombank cũng đang giảm mức lãi suất tại các kỳ hạn.

Trong đầu tháng 7/2020 , Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã công bố lãi suất tiền gửi tiết kiệm , nhìn chung đa số các kỳ hạn đều có xu hướng giảm nhẹ, Cụ thể đó là 

Phần 1
Tiền gửi tiết kiệm thường ngân hàng Techcombank tháng 7/2020

1. Đối với tiền gửi tiết kiệm thường trả lãi định kỳ ngân hàng Techcombank

Với lãi suất tiền gửi thường trả lãi định kỳ thì các kỳ hạn từ 2 tháng đến 36 tháng có mức lãi suất giao động từ 3,3% - 5,1% , giảm so với tháng 6/2020 là từ 0,6% - 0,8%. Cụ thể đó là

  • Đối với các kỳ hạn từ 2 tháng đến 5 tháng mức lãi suất là 3,3% giảm 0,6% so với tháng 6/2020
  • Đối với kỳ hạn 6 tháng mức lãi suất tiền gửi là cao nhất đạt 5,1% giảm 0,8% so với tháng trước
  • Đối với kỳ hạn từ 7 tháng đến 11 tháng mức lãi suất là 4,6% giảm 0,3% so với tháng trước
  • Đối với kỳ hạn 12 tháng mức lãi suất là 5,1% giảm 0,2% so với tháng trước
  • Đối với kỳ hạn 13 tháng đến 17 tháng mức lãi suất là 4,7% giảm 0,3% so với tháng trước
  • Đối với kỳ hạn 18 tháng đến 23 tháng mức lãi suất là 4,8% giảm 0,2% so với tháng trước
  • Đối với kỳ hạn 24 tháng đến 35 tháng mức lãi suất là 4,7% giảm 0,2% so với tháng trước, kỳ hạn từ 33 tháng đến 35 tháng giảm 0,1%
  • Đối với kỳ hạn 36 tháng mức lãi suất là 4,6% giảm 0,2% so với tháng trước

2. Đối với tiền gửi tiết kiệm thường trả lãi cuối kỳ dành cho khách hàng thường ngân hàng Techcombank

Với lãi suất tiền gửi tiết kiệm thường trả cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân, thông thường dưới 50 tuổi , mức lãi suất tiền gửi từ 1 tháng - 36 tháng sẽ được điều chỉnh giao động từ 3,35% - 5,2% , còn đối với khách hàng trên 50 tuổi sẽ được tính mức lãi suất giao động từ 3,75% đến 5,5% nghĩa là sẽ được cộng thêm từ 0,3% - 0,4% tùy thuộc vào từng kỳ hạn

3. Đối với tiền gửi tiết kiệm thường trả lãi cuối kỳ dành cho khách hàng ưu tiên ngân hàng Techcombank

Với lãi suất tiền gửi tiết kiệm thường trả cuối kỳ dành cho khách hàng ưu tiên, thông thường dưới 50 tuổi , mức lãi suất tiền gửi từ 1 tháng - 36 tháng sẽ được điều chỉnh giao động từ 3,65% - 5,4% , còn đối với khách hàng trên 50 tuổi sẽ được tính mức lãi suất giao động từ 3,85% đến 5,6% nghĩa là sẽ được cộng thêm từ 0,2% - 0,3% tùy thuộc vào từng kỳ hạn

Còn đối với mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn ngân hàng Techcombank vẫn dao động ở mức là 0,1% áp dụng cho tất cả đối tượng khách hàng

Biểu lãi suất ngân hàng Techcombank dưới hình thức tiết kiệm thường cập nhật ngày 3/7/2020

Lãi suất tiền gửi ngân hàng Techcombank tháng 7/2020

Lãi suất tiền gửi ngân hàng Techcombank ngày 3/7/2020 (Nguồn : Techcombank)

Ngoài việc triển khai hình thức tiết kiệm thường , thì ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cũng đã triển khai các hình thức tiết kiệm khác đó là Gửi tiết kiệm phát lộc , Gửi tiết kiệm phát lộc Online , Gửi tiết kiệm Online

Trong đó mức lãi suất tiết kiệm phát lộc Online luôn cao hơn so với mức lãi suất phát lộc thường áp dụng đối với khách hàng thường và khách hàng ưu tiên . Tuy nhiên mức lãi suất này so với tháng trước vẫn đang có xu hướng giảm từ 0,2%

Phần 5
Biểu lãi suất tiền gửi phát lộc tại Quầy ngân hàng Techcombank trong tháng 07/2020

Lãi suất tiền gửi phát lộc tại Quầy Ngân hàng Techcombank trong tháng 7/2020

Lãi suất tiền gửi phát lộc tại Quầy Ngân hàng Techcombank trong ngày 3/7/2020 (Ngồn : Techcombank)

Đối với lãi suất tiền gửi tiết kiệm phát lộc tại quầy thì mức lãi suất cao nhất là 5,9% đối với khách hàng thường khi giử trên 3 tỷ với kỳ hạn 12 tháng giảm 0,2% so với tháng trước

Đối với khách hàng ưu tiên thì mức lãi suất tiền gửi cao nhất là 6% với kỳ hạn 12 tháng áp dụng cho khách hàng gửi trên 3 Tỷ giảm 0,2 so với tháng trước

Phần 6
Biểu lãi suất tiền gửi phát lộc Online, Lãi suất tiền gửi Online ngân hàng Techcombank trong tháng 07/2020

Lãi suất tiền gửi phát lộc Online , lãi suất tiền gửi Online tháng 7/2020

Lãi suất tiền gửi phát lộc Online , lãi suất tiền gửi Online Ngân hàng Techcombank tháng 7/2020

Hầu hết các mức lãi suất của các kỳ hạn gửi theo hình thức phát lộc Online và Gửi tiết kiệm Online đều có mức khá cao so với gửi tiết kiệm thường và gửi phát lộc tại quầy. 

Đối với gửi tiết kiệm phát lộc Online mức lãi suất cao nhất đạt được đó là 6,2% áp dụng cho khách hàng ưu tiên gửi tiết kiệm với kỳ hạn 12 tháng

Đối với gửi tiết kiệm Online thì mức lãi suất cao nhất đó là 6,1% áp dụng cho khách hàng ưu tiên với kỳ hạn 12 tháng

Xem thêm  :

1
Để Lại Phản Hồi Bình Luận
avatar

    Bạn hãy là người bình luận đầu tiên !