1 Đô la bằng bao nhiêu tiệt Việt Nam - Bài viết mới nhất

1 Đô La Mỹ (USD) bằng bao nhiêu tiền Việt (VND) mới nhất ngày 28/11/2023 1 Đô La Mỹ (USD) bằng bao nhiêu tiền Việt (VND) mới nhất ngày 28/11/2023 Cập nhập tỷ giá mới nhất ngày 08/10/2020, 1 đô la Mỹ (USD)= 23.185,49 đồng Việt Nam (VNĐ) Hay 1$ = 23.185,49 VNĐ ( Một Đô La Mỹ bằng Hai Mươi Ba Nghìn Một Trăm Tắm mươi lăm đồng tiền Việt)