vietinbank là ngân hàng nhà nước hay tư nhân - Bài viết mới nhất

Vietinbank là ngân hàng gì ? Giới thiệu tổng quát về Ngân hàng Vietinbank Vietinbank là ngân hàng gì ? Giới thiệu tổng quát về Ngân hàng Vietinbank Ngân hàng Vietinbank viết đầy đủ là  ngân hàng công thương Việt Nam. Ngân hàng này được tách từ Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam từ năm 1988, từ đây ngân hàng bắt đầu hoạt động lập và bắt đầu xây dựng hình thành và phát triển. Vốn điều lệ ban đầu của Vietinbank là  37.234.045.560.000 đồng, sau hơn 30 năm xây dựng vốn của chủ sở hữu hiện tại là 67.455.517.000.000 đồng, số liệu này được thống kê ngày 31/12/2018