Tiền Yên Nhật - Bài viết mới nhất

1 Man bằng bao nhiêu tiền Việt , Chuyển đổi 1 Man to VNĐ mới nhất ngày 16/06/2024 1 Man bằng bao nhiêu tiền Việt , Chuyển đổi 1 Man to VNĐ mới nhất ngày 16/06/2024 Đồng Man Nhật là đồng tiền được lưu hành ở quốc gia Nhật Bản , tiền Man hay còn được gọi là tiền Lá. Tiền Man là tiền có giá trị cao nhất tại quốc gia Nhật Bản . 1 Man =  2,187,600 đồng tức là Hai Triệu một trăm tắm mươi bảy nghìn sáu trăm đồng