Swift Code ngân hàng - Bài viết mới nhất

[Cập Nhập] SWIFT Code/BIC Code ngân hàng mới nhất 2022 [Cập Nhập] SWIFT Code/BIC Code ngân hàng mới nhất 2022 Swift Code hay còn được gọi là BIC Code ( Tiếng anh : Business Identifier Codes) là một mã dành riêng cho mỗi ngân hàng. Swift là cụm từ được viết tắt từ Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication được dịch tiếng Việt là hiệp hội Viễn thông Tài chính Ngân hàng toàn cầu