Nợ xấu - Bài viết mới nhất

Cách kiểm tra nợ xấu ngân hàng Mirae Asset như thế nào mới nhất 2024 Cách kiểm tra nợ xấu ngân hàng Mirae Asset như thế nào mới nhất 2024 Đối với nhóm nợ xấu 1 và nhóm nợ xấu 2 nếu có nhu cấp đi vay tiếp vẫn có khả năng được các công ty tài chính, ngân hàng hỗ trợ xét duyết cho vay tuy nhiên sẽ bao gồm điều kiện khắt khe hơn. Còn đối với nhóm nợ xấu 3,4,5 thì rất khó để các công ty tài chính hỗ trợ cho vay, hầu như là không duyệt vay trừ khi đi vay tín dụng đen