nợ xấu nhóm 2 bao lâu thì xóa - Bài viết mới nhất

Nợ xấu nhóm 2 là gì ? Có thể vay tiền tại ngân hàng được không Nợ xấu nhóm 2 là gì ? Có thể vay tiền tại ngân hàng được không Nợ xấu nhóm 2 được hiểu là hồ sơ vay tiền của khách hàng đi vay đã bị ngân hàng xếp vào danh sách nhóm khách hàng có dư nợ cần được chú ý. Thông thường khi khách hàng bị xếp vào nợ xấu nhóm 2 là khách hàng có khoản nợ quá hạn từ 10 cho đến dưới 90 ngày