Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Bài viết mới nhất

Agribank là ngân hàng gì ? Giới thiệu về ngân hàng Agribank Agribank là ngân hàng gì ? Giới thiệu về ngân hàng Agribank Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Có tên giao dịch tiếng anh là Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development. Dựa theo Nghị định số 53-HĐBT của Chính Phủ,  ngày 26/03/1988 được nhà nước phê duyệt và thành lập. Trải qua hơn 30 năm phát triển Agribank vẫn luôn là ngân hàng nhà nước tốt nhất Việt Nam