Phòng Giao Dịch VP BANK Nguyễn Hữu Huân tại Hà Nội

Được tạo vào: 11-03-2023 18:33

Địa chỉ:Số 98 Nguyễn Hữu Huân, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: (84-24) 3926 4020/21/22
Số Fax: ---
Giờ mở cửa:Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h , Thứ 7: 8h - 12h