Phòng Giao Dịch VP BANK Đồng Xuân tại Hà Nội

Được tạo vào: 11-03-2023 18:33

Địa chỉ:Tầng 1 và Tầng 2 ngôi nhà số 21 Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: 024. 3927 4790/91/92
Số Fax: ---
Giờ mở cửa:Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h , Thứ 7: 8h - 12h