Chi nhánh VIB Âu Cơ tại TP HCM

Được tạo vào: 11-03-2023 18:33

Địa chỉ:Sô 907 Âu Cơ, Phường Sân Sơn Nhì, QuậnTân Phú, TP HCM
Số điện thoại: 028 38130703
Số Fax: 028 38130704
Giờ mở cửa:Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h , Thứ 7: 8h - 12h