Tỷ lệ Đồng Yên Nhật - Bài viết mới nhất

Một Yên Nhật bằng bao nhiêu tiền Việt Nam - Cập nhập mới nhất ngày 30/11/2023 Một Yên Nhật bằng bao nhiêu tiền Việt Nam - Cập nhập mới nhất ngày 30/11/2023 Yên Nhật là đơn vị tiền tệ chính thức của Nhật Bản có ký hiệu ¥, viết tắt JPY. Được chính thức được nhà nước Nhật Bản đưa vào sử dụng vào năm 1971. Đồng Yên Nhật có 2 loại: Kim loại và tiền giấy và được lưu thông với 10 mệnh giá