Tất toán hợp đồng MCredit - Bài viết mới nhất

Cách Thanh Lý Hợp Đồng MCredit Tại Nhà Nhanh Nhất 2023 Cách Thanh Lý Hợp Đồng MCredit Tại Nhà Nhanh Nhất 2023 Theo quy định thanh lý hợp đồng MCredit thì nếu khách hàng muốn tất toán khoản vay trước thời hạn thì sẽ phải chịu thêm các khoản phí và mức phí này được tính là 5%*dư nợ gốc và tối thiểu là 1.650.000 đồng. Nếu dư nợ gốc càng cao thì mức phí sẽ càng lớn