Chi nhánh, Phòng giao dịch ngân hàng SHB tại Khánh Hòa

Được tạo vào: 11-03-2023 18:33

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội SHB Có tổng 1 Chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 Quận/Huyện của Khánh Hòa. Và Chủ yếu tập trung tại các quận/huyện lớn như TP. Nha Trang ( 1 địa điểm ), ...

Phần 1
Chi nhánh/PGD trọng điểm của ngân hàng SHB tại Khánh Hòa

TP. Nha Trang

Chi nhánh SHB Khánh Hòa
Số 175 -177 đường Thống Nhất, phường Phương Sài, thành phố Nhà Trang, tỉnh Khánh Hòa

(0258) 3828777

(0258)3828766

Giờ mở cửa:Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h

Thứ 7: 8h - 12h

Chi nhánh, Phòng giao dịch ngân hàng SHB tại Khánh Hòa