Chi nhánh, Phòng giao dịch ngân hàng BIDV tại Lâm Đồng

Được tạo vào: 01-01-1970 08:00

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Có tổng 16 Chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 Quận/Huyện của Lâm Đồng. Và Chủ yếu tập trung tại các quận/huyện lớn như TP Đà Lạt ( 4 địa điểm ), TP Bao Loc ( 2 địa điểm ), H Di Linh ( 2 địa điểm ), h. Lâm Hà ( 2 địa điểm ), H Đức Trọng ( 2 địa điểm ), H. Bảo Lâm ( 2 địa điểm ), Đơn Dương ( 1 địa điểm ), ...

Phần 1
Chi nhánh/PGD trọng điểm của ngân hàng BIDV tại Lâm Đồng

TP Đà Lạt

Chi nhánh BIDV Lâm Đồng
Số 20 Trần Phú,Phường 4,Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

0263.3531996;0263.3822292

---

Giờ mở cửa:Thứ 2 đến Thứ 6: 7h30 - 17h

Thứ 7: 8h - 11h30

Chi nhánh BIDV Đà Lạt
Số 28 Khu Hòa Bình,Phường 1,Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

0263.3826.022

---

Giờ mở cửa:Thứ 2 đến Thứ 6: 7h30 - 17h

Thứ 7: 8h - 11h30

TP Bao Loc

Chi nhánh BIDV Bảo Lộc
Số 52 Lê Thị Pha,Phường 1,Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

0263.3864087

---

Giờ mở cửa:Thứ 2 đến Thứ 6: 7h30 - 17h

Thứ 7: 8h - 11h30

Chi nhánh, Phòng giao dịch ngân hàng BIDV tại Lâm Đồng