Địa Chỉ Cửa Hàng Viettel tại Cao Bằng Gần Nhất

Cập nhập ngày : 28/09/2023 bởi Mai Xuân Tiến

Trên địa bàn Cao Bằng hiện đang có hơn 22 cửa hàng, phòng giao dịch Viettel được phân bổ tại hơn 14 quận huyện tại Cao Bằng, trong đó tập trung chủ yếu tại các quận huyện lớn như Quảng Hòa (7), Cao Bằng (2), Hòa An (2), Nguyên Bình (1), Phục Hòa (1), Quảng Uyên (1), Thạch An (1)... và gồm nhiều quận huyện khác nữa

Phần 1
Chi Nhánh, Cửa Hàng Viettel tại Cao Bằng

Phần 2
Chi nhánh, Cửa hàng trọng điểm Viettel tại Cao Bằng gần nhất

Hạ Lang

CHTT Hạ Lang CBG

TT Thanh Nhật Hạ Lang Cao Bằng

02066253098

8h - 20h, Thứ 2 đến thứ 7

Nguyên Bình

CHTT Nguyên Bình CBG

Tổ 2, TT Nguyên Bình, Nguyên Bình, Cao Bằng

02066295098

8h - 20h, Thứ 2 đến thứ 7

Bảo Lâm

CHTT Bảo Lâm CBG

Khu 4 Thị trấn Pắc Miầu, Bảo Lâm, Cao Bằng, Thị trấn, Pác Miều Bảo Lâm Cao Bằng

02066274098

8h - 20h, Thứ 2 đến thứ 7

Trà Lĩnh

CHTT Trà Lĩnh CBG

Khu 1, TT Hùng Quốc Trà Lĩnh Cao Bằng

02066254098

8h - 20h, Thứ 2 đến thứ 7

Trùng Khánh

CHTT Trùng Khánh CBG

Số nhà 775, tổ 9 TT Trùng Khánh, Trùng khánh, Cao Bằng

02066256098

8h - 20h, Thứ 2 đến thứ 7

Cao Bằng

CHTT Đề Thám

Lô 10, khu đô thị mới, phường Đề Thám, TP Cao Bằng

02066250678

8h - 20h, Thứ 2 đến thứ 7

Chi nhánh Công ty TNHH NN MTV TM & XNK Viettel- Trung tâm Bán lẻ

Số 099, tổ 07, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam

2066268386

8h - 20h, Thứ 2 đến thứ 7

Phục Hòa

CHTT Phục Hòa CBG

Phố 02 TT Hòa Thuận Phục Hòa Cao Bằng (Tổ dân phố 7, TT Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa, Cao Bằng)

02066261098

8h - 20h, Thứ 2 đến thứ 7

Quảng Uyên

CHTT Quảng Uyên CBG

Phố Hòa Trung, TT. Quảng Uyên, Quảng Uyên, Cao Bằng

02066255098

8h - 20h, Thứ 2 đến thứ 7

Hòa An

CHTT Hòa An

18 tổ 1 thị trấn Nước Hai

02066589589

8h - 20h, Thứ 2 đến thứ 7

Chi nhánh Công ty TNHH NN MTV TM & XNK Viettel- Trung tâm Bán lẻ

Số nhà 102 phố giữa, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam

2066255666

8h - 20h, Thứ 2 đến thứ 7

Thông Nông

CHTT Thông Nông CBG

Thị Trấn Thông Nông, Thông Nông, Cao Bằng

02066577098

8h - 20h, Thứ 2 đến thứ 7