Tỷ giá tiền Won - Bài viết mới nhất

1 Won bằng bao nhiêu tiền Việt , chuyển đổi won to vnd mới nhất ngày 04/06/2023 1 Won bằng bao nhiêu tiền Việt , chuyển đổi won to vnd mới nhất ngày 04/06/2023 Tiền Won (원) là đơn vị tiền tệ của Đại Hàn Dân Quốc. Một won được chia thành 100 joen. Joen không còn được dùng để giao dịch hằng ngày nữa và chỉ xuất hiện trong tỷ giá hối đoái. 1 won = 19.5107 VNĐ (Nghĩa là chỉ hơn 19 đồng Việt Nam)