Tra hạn bảo hiểm y tế - Bài viết mới nhất

Cách tra hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2021 Cách tra hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2021 Tra cứu hạn thẻ bảo hiểm y tế qua tin nhắn SMS, Bạn chỉ cần soạn tin nhắn BH (dấu cách) THE (dấu cách) Mã thẻ BHYT  Gửi 8079. Tra cứu hạn thẻ bảo hiểm y tế qua Online bạn chỉ cần vào website baohiemxahoi.gov.vn cập các thông tin